1

Tiếp nhận yêu cầu

2

Khảo sát & Báo giá

3

Thi công & Nghiệm thu

QUY TRÌNH LẮP CAMERA QUAN SÁT TẠI CAMERA TÂY ĐÔ

NHẬN THÔNG TIN

#

01.
KHẢO SÁT

#

02.
BÁO GIÁ

#

03.
LẮP ĐẶT

#

04.
BÀN GIAO

#

05.
BẢO HÀNH

#

06.

CAMERA TÂY ĐÔ

spc1
spc2
Camera quan sát ngày và đêm